Aichi – Hiring sa food factory sa Ama

City: Ama
Hourly wage: ¥1.100
Overtime: Every Day
Work Shift:
Phone: 080-3685-3809 Yuuji

Packaging ng mga produkto. Malawakang job hiring para sa mga Filipino.

– Male and female. Operasyon ng makina. Pag-verify, packaging ng mga produkto.

– Madali at magaan ang trabaho. Pang-umaga 7:00 to 16:00, 9:00 to 18:00.

– Stable na trabaho!

– Full support para sa mga manggagawa.

– Salary: ¥1.000 + ¥100 assiduity.

– May overtime depende sa produksyon (35h/month)

– Walang pasok tuwing weekends!

– May available na apartment.

– Maaaring makapag-cash advance.